ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ด่วน+ ประชาสัมพันธ์ Okayama University Summer Program 2017
วันที่ประกาศ :: 2017-04-26
Link ::https://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/english/interstudents/Summer_program_en.html
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Okayama University Summer Program ระหว่างวันที่ 2017 June 22 - July 14 ในหัวข้อ “The Environment and People in Globalization” โดยมีค่าธรรมเนียม 125,000 เยน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และอาจได้รับทุน จำนวน 80,000 เยน แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560
 
 ย้อนกลับ