ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: งานสัมมนา Advance Technology for Pharmaceutical Industry
วันที่ประกาศ :: 2017-05-09
เอกสารประกอบ :: NS_Phama_Day_registration.pdf
รายละเอียด ::
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออุตสาหกรรมยา ภายใต้ชื่องาน "Advance Technology for Pharmaceutical Industry" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*หมดเขตสำรองที่นั่งวันที่ 15 พ.ค. 2560*
 
 ย้อนกลับ