ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
วันที่ประกาศ :: 2017-05-17
เอกสารประกอบ :: 061152017_1813412642.pdf
รายละเอียด ::
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียสำหรับนักเรียนและนิสิตอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ชนะจำนวน 3 ราย จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาตามลำดับ และผู้ชนะเลิศจะได้้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดระหว่างไทยกับมาเลเซียฯ จำนวน 2 ที่นั่ง อันมีรายละเอียดดังแนบ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไปภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 
 ย้อนกลับ