ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ (ช่วงเดือนมิ.ย. 60)
วันที่ประกาศ :: 2017-05-23
เอกสารประกอบ :: 1871-อบรมสัตว์ทดลอง รอบ2.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มช. ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-94-8629 โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com
 
 ย้อนกลับ