ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการนานาชาติ IPNaCS 2017
วันที่ประกาศ :: 2017-05-23
เอกสารประกอบ :: 2040-ipnacs.pdf
รายละเอียด ::
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/ipnacs2017/
 
 ย้อนกลับ