ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 6 (dl: 20.07.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-06-27
เอกสารประกอบ :: 2703-อบรมการใช้สัตว์.pdf
รายละเอียด ::
วช. กำหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้าประจำปี2560 ภายใต้หัวข้อ “แผนกลยุทธแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศยุค 4.0 ” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ รร.สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดฯ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/227-animals-conferrenes-2017.html และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ