ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนด้าน Infectious diseases and Non-Communicable diseases (dl:31-07-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-07-25
เอกสารประกอบ :: 3089-Collaborative research program.pdf
รายละเอียด ::
ฝ่ายวิชาการ สกว. โดยความร่วมมือกับ สวทช. และ Medical Research Council-UK เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious diseases and Non-Communicable diseases ในประเด็นดังนี้
• Caradiovascular diseases
• Diabetes Mellitus
• Osteoporosis
• Metabolic syndrome
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางเวปไซต์ http://www.trf.or.th/NewtonFund ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดปิดรับสมัคร Expression of Interests ในวันที่ 31 กรกกฎาคม 2560 และปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 19 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย
 
 ย้อนกลับ