ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน CSEAS Postdoctoral Fellowship (dl:31-07-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-07-25
เอกสารประกอบ :: 2980-Japan-ASEAN.pdf
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุน CSEAS Postdoctoral Fellowship ภายใต้ “Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies” ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 ปี สำหรับหัวข้อดังนี้
1. environmental degradation
2. natural resource governance
3. economic growth and distribution
4. democratization
5. aging, health, and welfare
6. urbanization and depopulation
7. emerging infectious diseases
8. natural disasters
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://japan-asean.cseas.kyoto-u.ac.jp/call-for-applications-2017-cseas และติดต่อได้โดยตรงต่อไป ซึ่งกำหนดปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2560
 
 ย้อนกลับ