ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยด้าน Public Policy (dl: 31/8/60)
วันที่ประกาศ :: 2017-08-08
เอกสารประกอบ :: RKM2018.pdf
รายละเอียด ::
วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (การจัดการความรู้เพื่อการใช่ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)) ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และส่งข้อเสนอยัง วช. ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 
 ย้อนกลับ