ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Fellowships for Research in Japan 2017 (dl:Nov2017)
วันที่ประกาศ :: 2017-08-08
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
วช. ได้แจ้งว่า JSPS ได้ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560 ซึ่งทุนวิจัยนี้จะเปิด2 ประเภท ได้แก่
- Postdoctoral Fellowship สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researchers)
- Invitation Fellowship สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-Career Researchers) และ นักวิจัยอาวุโส (Senior Researchers)
โดยเปิดรับสมัครถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website: http://www.jsps.go.jp/english
 
 ย้อนกลับ