ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน (dl: 19.10.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-10-11
Link ::http://fulbrightthai.org/default.asp
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปี 2561 ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน(สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 3 : Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน สำหรับไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://fulbrightthai.org/default.asp

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ตามเห็นสมควรโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
 ย้อนกลับ