ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การอบรมสัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม” 14-15 พฤศจิกายน 2560 (dl:31-10-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-09-26
เอกสารประกอบ :: 4151-สัมมนางานวิจัยกับอุตสาหกรรม.pdf
รายละเอียด ::
สกว. โดยชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation house ฝ่ายอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม” ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโลตัส โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดส่งใบตอบรับ ไปที่ เบอร์ 034-109-797 หรือ อีเมล์ innovationhouseoffice@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
 ย้อนกลับ