ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน FRANCO-THAI Junior Researcher Fellowship Programme (dl: 25.10.60)
วันที่ประกาศ :: 2017-10-11
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถานทูตฝรั่งเศส เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก สำหรับอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ต้องการเดินทางไปทำงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ ในประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program และสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย
 
 ย้อนกลับ