ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Grand Challenges Explorations (dl: 08.10).60
วันที่ประกาศ :: 2017-10-11
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Grand Challenges Explorations (GCE) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Grand Challenges Explorations Round 20 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่วัคซีน, ยา หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ตามกรอบงานวิจัยดังนี้
1. Novel Approaches for Improving Timeliness of Routine Immunization Birthdose and Healthcare Worker Skill in Low-Resource Settings
2. Healthy Minds for Adolescent Mothers: Achieving Healthy Outcomes for the Family
3. Innovations for Integrated Diagnostics Systems

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gcgh.grandchallenges.org/announcement/grand-challenges-explorations-round-20-opened และส่งข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 A.M. ตามเวลาในอเมริกา (Pacific Daylight Time)

ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย
 
 ย้อนกลับ