ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) (dl: 15-11-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-10-24
เอกสารประกอบ :: กรอบ 61 รอบ 2.pdf , มุ่งเป้า61_รอบ2.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย สวก. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ตามรายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ และ สวก. กำหนดมาประชาสัมพันธ์ทุนมุ่งเป้า ปี 2561 ที่ มช. ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจง หรือหากมีข้อเสนอโครงการ สามารถนำมาหารือกับนักวิเคราะห์โครงการของ สวก. ได้ภายในงาน

ทั้งนี้ สวก. ประกาศรับทุนวิจัยมุ่งเป้า จำนวน 7 กลุ่มเรื่องได้แก่
1. กลุ่มข้าว
2.ปาล์มน้ำมัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5. พืชสวน/พืชไร่
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจดการทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังแนบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131 โดยส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ภายใน 15 พฤศจิกายน 2560
 
 ย้อนกลับ