ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ประจำภาคเหนือ
วันที่ประกาศ :: 2017-10-31
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถานฑูตออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ประจำภาคเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 18.30 - 20.30 น. บริเวณสระว่ายน้ำ ชั้น 4 โรงแรม Le Meridian เชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ publicdiplomacy.bangkok@dfat.gov.au ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
 ย้อนกลับ