ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการ ERASMUS+, Spring Semester 2018
วันที่ประกาศ :: 2017-10-31
Link ::http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
University of Granada ได้ประสานงานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการ ERASMUS+, Spring Semester 2018 โดยกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน กลุ่มนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ของ UGR สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

Research Teams in the Faculty of Pharmacy

Food, Nutrition and Absorption

Pharmaceutical Care

Nutritional Biochemistry. Therapeutical implications.

Soil Science and Geopharmacy

Transition metal complexes with bioinorganic and/or therapeutic interest

Analytical and toxicological quality control in food and drink

Design, Development and Control of drug delivery forms

Pain

Edaphology and Land Use Planning

Microbial Exoplysaccharides

Galenic pharmacy, Pharmacotechnology and Biopharmacy

Pharmacy Practice

Pharmaceutical Physical Chemistry

Digestive physiology and Nutrition

Flora, vegetation and ethnobotany

Photochemistry and Photobiology

Unsaturated fats and nucleotides. Therapeutic implications

Ichthyoparasitology

Physiological impact of free radicals: Oxidative stress

Microbial inmunology

Drug research and development

Leishmaniosis and Parasitic zoonosis

Preventive Medicine and Public Health

Halophilic microorganisms and environmental remediation

Modeling and Forecasting with Functional Data

Nodulation, Morphogenesis and Phytohormones

Nutrition, Diet and Risk Assessment

Applied Biological Chemistry: New Drugs and Bioremediation

Biochemical and genetic regulation of metabolismo

Others Research Teams

Alimentacion, nutricion y salud

Diseño y Análisis Estadístico de Encuestas por Muestreo

Environmental microbiology

Analytical Chemistry and Life Sciences

Doctoral (PhD) Students:

นักศึกษาที่สนใจให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ID/ PASSPORT (MANDATORY)

2.Research plan signed by the student (MANDATORY)

3.Copy of the Master’s degree or other degree granting access to PhD studies at the home university (MANDATORY)

4.Copy of the Bachelor’s degree (MANDATORY)

5.Official proof of registration in the PhD programme at the home university (MANDATORY)

6.Official Spanish Language Proficiency Certificate (optional)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
 ย้อนกลับ