ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: Euraxess ASEAN
วันที่ประกาศ :: 2017-10-31
Link ::https://www.facebook.com/EURAXESS.LINKS.ASEAN/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯได้ประชาสัมพันธ์ Euraxess ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผุ้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย อาทิ

SPAIN

- Research funding opportunity for ASEAN researchers in the field of dermatology

- PROBIST BIST Post-doctoral Fellowship Program

GERMANY

- Georg Forster Research Fellowship for postdoctoral students

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EURAXESS.LINKS.ASEAN/

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ