ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Innovation for sustainable Development : Case Studies from INDEX Creative Village PLc
วันที่ประกาศ :: 2017-11-02
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
คณะบริหารธุระกิจ ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Innovation for sustainable Development : Case Studies from INDEX Creative Village PLc ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 นง ณ คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ผู้สนในสามารถลงทะเบียนที่ถูกต้องคือ https://goo.gl/forms/PnWHv6Y9ZZVTjrJc2 โดยรับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น
 
 ย้อนกลับ