ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่”
วันที่ประกาศ :: 2017-11-02
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดต้นส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th และติดต่อส่งผลงานได้โดยตรงภายใน 26 ธันวาคม 2560
 
 ย้อนกลับ