ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-11-07
เอกสารประกอบ :: อบรมศูนย์สัตว์ทดลอง.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-94-8629 โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ