ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: (ด่วน) เชิญฟังชี้แจงกรอบทุนวิจัยและขั้นตอนการยื่นข้อเสนองานวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ประกาศ :: 2017-11-07
เอกสารประกอบ :: S__153042949.pdf , แบบตอบรับ สนพ.9.11.60.docx
รายละเอียด ::
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านอนุรักษ์พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบทุนวิจัยและขั้นตอนการยื่นข้อเสนองานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 ณ. ห้องประชุมประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแบบตอบรับทาง E-Mail: rotsukon_aon@hotmail.com, sirichai@eng.cmu.ac.th และโทรศัพท์: 253-942007 ต่อ 156 (คุณรจสุคนธ์) โทสาร: 053-903763
 
 ย้อนกลับ