ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 (ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา)
วันที่ประกาศ :: 2017-11-08
เอกสารประกอบ :: 023112017_1459554641.pdf
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ “นวัตกรรมอาหารและสุขภาพในเอเชียแนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ด้วยตัวเอง ที่เว็บไซต์: www.iffa.up.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การประชุมฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ฯ
 
 ย้อนกลับ