ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National Dong Hwa University
วันที่ประกาศ :: 2017-11-16
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National Dong Hwa University ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2018 ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.ndhu.edu.tw/files/11-1114-8510.php?Lang=zh-tw และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
 ย้อนกลับ