ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies
วันที่ประกาศ :: 2017-11-27
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.60 ณ University of Mandalay สำหรับอาจารย์ นักศึกษาร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ โดยสามารถส่ง Panel Proposal และบทคัดย่อได้ที่คุณกาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ อีเมล icbms2@mu.edu.mm และ icbs.mu@gmail.com ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60
 
 ย้อนกลับ