ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: การเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ :: 2017-11-28
เอกสารประกอบ :: 0627112017_1556293124.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้ประกาศรับข้อเสนอศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย (Concept Proposal) ขอให้จัดทำ Concept Proposal พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ไปยังศูนย์บริหารงานวิจัย เพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 21560 เท่านั้น

หากประสงค์ยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย (Concept Proposal) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ไปยังศูนย์บริหารงานวิจัย ได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ