ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี
วันที่ประกาศ :: 2017-12-06
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
การรับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อชิงทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ทั้งในระดับปริญญาและทุนวิจัย สำหรับปี 2017 - 2018 โดยจะประกาศเปิดรับสมัครภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้ โดยฝ่ายฮังการีจะสนับสนุนการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก ประกันสุขภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stipendiumhungaricum.hu
 
 ย้อนกลับ