ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-12-08
เอกสารประกอบ :: ประกาศทุนเงินรายได้ 61.pdf
รายละเอียด ::
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น) โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship
 
 ย้อนกลับ