ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ประกาศ :: 2018-01-03
Link ::http://conference.kku.ac.th/grc
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc
 
 ย้อนกลับ