ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018)
วันที่ประกาศ :: 2018-01-19
เอกสารประกอบ :: 021612018_929137161.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านและบุคลาการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018) ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบลงทะเบียนส่งกลับไปยังศูนย์ฯ ภายในวันที่30 มกราคม 2561 (ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ฯ) หากสนใจติดต่อโดยตรง
 
 ย้อนกลับ