ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2561 (รอบ 2)
วันที่ประกาศ :: 2018-02-07
เอกสารประกอบ :: 1.1 final - ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเงินรายได้ปี 2561-รอบ 2.pdf , 1.2 เกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้-new61.pdf
รายละเอียด ::
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น)
 
 ย้อนกลับ