ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :: 2018-02-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังมีรายละเอียดตารางการฝึกอบรมดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-94-8629 โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ