ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)
วันที่ประกาศ :: 2018-02-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สวทช. ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) ระหว่าวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน จ.ปทุมธานี รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ