ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
วันที่ประกาศ :: 2018-02-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ขอเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านต่าง ๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www3.rdi.ku.ac.th/newweb/cl/
 
 ย้อนกลับ