ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ FameLab Thailand
วันที่ประกาศ :: 2018-02-12
เอกสารประกอบ :: 02522018_1439538689.pdf
รายละเอียด ::
British Council ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งาน FameLab 2018 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในคณะ เข้าร่วมโครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 รายละเอียดดังแนบ
หากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ