ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ AGU Summer Program 2018
วันที่ประกาศ :: 2018-02-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Aoyama Gakuin University, Japan ในโครงการ AGU Summer Program 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://business.form-mailer.jp/fms/cebc928680277

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ