ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Okayama University Summer School 2018
วันที่ประกาศ :: 2018-02-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จะจัด Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 14 ก.ค. 2561 หัวข้อ “SETOUCHI - Its Natural Environment and Society” Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีค่าเข้าร่วมโครงการ 108,000 เยน โดยนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการอาจได้รับทุน JASSO กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 14 ก.พ. 2561

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้โดยตรงที่ https://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/english/interstudents/Summer_program_en.html
 
 ย้อนกลับ