ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
วันที่ประกาศ :: 2018-03-05
เอกสารประกอบ :: 06232018_1133122344.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานประสานงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งมายังคณะเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง A better way for social impact creation and social inequality reduction ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) รายละเอียดดังแนบ

หากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ