ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ประกาศ :: 2018-03-06
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
....................................................................
โดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 8 มีนาคม 2561 *
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัครได้ที่
https://goo.gl/Mr8zLB
 
 ย้อนกลับ