ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP)
วันที่ประกาศ :: 2018-03-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ผ่านทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://oia.cau.ac.kr/20150504/eng/sub05/sub0502_3_3.php

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป สิ้นสุดกำหนดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561
 
 ย้อนกลับ