ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "Endeavor Scholarships and Fellowships"
วันที่ประกาศ :: 2018-03-12
เอกสารประกอบ :: 29028068_1928065497507571_2604090666438885376_n.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า จะจัดการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "Endeavor Scholarships and Fellowships" ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนทาง QR Code ตามเอกสารแนบ
 
 ย้อนกลับ