ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Short-term Summer Session of Kansai University, Japan
วันที่ประกาศ :: 2018-03-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Kansai University, Japan ประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 (Summer1) หรือ กรกฎาคม 2562 (Summer2) โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยนโดยประมาณ และผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดย Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 50,000 เยน อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Summer 1) และ 2 เมษายน 2561 (Summer 2)
 
 ย้อนกลับ