ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards
วันที่ประกาศ :: 2018-03-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ทั้งนี้ ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยดังกล่าวได้ที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th
 
 ย้อนกลับ