ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
วันที่ประกาศ :: 2018-03-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
วช. โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตบางเขต

ทั้งนี้หมดเขตรับสมัคร 16 มีนาคม 2561 หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป http://www.labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/280-stat-7-training.html
 
 ย้อนกลับ