ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม”
วันที่ประกาศ :: 2018-03-15
เอกสารประกอบ :: 061332018_1520552873.pdf
รายละเอียด ::
ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทย และเบลเยี่ยม เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ