ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :: 2018-03-28
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยวิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื่นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม ให้แก่นักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย) หรือนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น) ที่เคยได้รับทุน หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว.

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดการให้ทุนได้ที่ http://academics.trf.or.th สามารถยื่นข้อเสนอโครงการไปยัง สกว. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561
ทั้งนี้หากประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ