ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
วันที่ประกาศ :: 2018-04-04
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสนในติดต่อได้โดยตรง http://science.psru.ac.th/VR61.html
 
 ย้อนกลับ