ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership"
วันที่ประกาศ :: 2018-05-07
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Asia-Europe Foundation (ASEF) จะจัด 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership" ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด http://www.asef.org/projects/themes/education/4442-3rd-asef-young-leaders-summit-asefyls3
 
 ย้อนกลับ