ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศ :: 2018-05-10
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็นทุนนักศึกษาปริญญาตรี ทุนนักศึกษาวิจัย ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กำหนดสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือ http://www.bic.moe.go.th
 
 ย้อนกลับ