ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (dl: 30/05/61)
วันที่ประกาศ :: 2018-05-24
เอกสารประกอบ :: ทุน NRF 2561.pdf
รายละเอียด ::
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (วช.)

....ทุนเพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนที่ วช. และ NRF กำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารในการขอรับทุนส่งยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ เพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน จำนวน 8 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด, สำเนา 7 ชุด)
>> ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ก่อนเวลา 11.00 น.) เท่านั้น !!!

สามารถดูรายละเอียดทุน และดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2553/--NRCTNRF--2561.aspx#.WwZKMCAxV9C
 
 ย้อนกลับ